Colin’s ve Loft markaları ayrı şirketler altında yeniden yapılandırıldı.

DNM kuruldu.

Denim kumaş üretimi yapmak üzere, Mısır’daki Dimyat Serbest
Bölgesi’nde yatırım yapılarak DNM fabrikası kuruldu.