Başta Rusya olmak üzere,
birçok Doğu Avrupa ülkesine ihracat başladı.