KURUM KÜlTÜRÜMÜZ

Değerleriyle yükselerek dünyaya açılan bir kurum…

EROĞLU HOLDİNG

29 yıllık gayretli ve tutkulu çalışmaların ardından, şirketlerimizin her biri, operasyonel etkinlik ve marka bilinirliği olarak uluslararası birer kurum haline gelmiş bulunmaktadır. Uluslararası arenada daha da başarılı olmak için şirketlerimizi tek bir çatı altında toplayarak güçlü bir sinerji yaratmak, günümüzün global rekabet koşullarında stratejik bir gerekliliktir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nurettin Eroğlu’nun talimatlarıyla, 2006 yılında temelleri atılan Eroğlu Holding, 2011 yılında yeni bir misyonla daha güçlü bir şekilde yapılandırılmıştır.

MİSYONUMUZ

Bünyesindeki şirketleri kurulum, yönlendirme, denetleme ve yedekleme açısından destekleyerek, grup şirketleri arasında insan odaklı birliği ve sinerjiyi sağlamak; toplumun ve müşterilerin ihtiyaçlarını esas alarak var olduğu her coğrafyada örnek alınan markalar ve “sürdürülebilir mutluluklar” yaratmak.

VİZYONUMUZ

Her coğrafyada kendi sektörlerinin en beğenilen markalarına sahip, evrensel insani değerlere duyarlı, uluslararası bir bilgi ve yönetim merkezi olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • İnsana Saygı
  • Topluma Katkı / Sosyal Sorumluluk
  • Sürekli Gelişim
  • Mükemmeliyet
  • Yenilikçilik
  • Cesaret / Girişim
  • Sonuç Odaklılık
  • Adanmışlık / Kurumsal Vatandaşlık
  • Dünya Vatandaşlığı
  • Güvenilirlik

Rehber

Holdingleşme sürecinde üzerinde en çok durduğumuz husus misyon ve vizyonun belirlenmesiydi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nurettin Eroğlu’nun, holdingimizin, bünyesindeki tüm şirketlere rehber olması gerektiğine yönelik söylemleri, misyonumuzun ana çerçevesini belirledi. Holdingimizin önde gelen misyonu, bünyesinde yer alan tüm şirketlere rehberlik etmek olacaktı. Holdingimiz, rehberlik misyonu ile öncelikle bünyesindeki şirketlerin kuruluşları aşamasında devrede olacaktır. 29 yıllık ticari hayatın neticesinde elde edilen deneyimlere müteakip oluşturulan, yazılı yönetim dokümanları ile yeni kurulacak şirketlerin yol haritaları çizilecek ve kurulumlarının hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Yönlendirici

Holding şirketimizin misyonunda öne çıkan bir diğer husus yönlendirmedir. Bir rehbere yakışır tarzda, bilgisi ile yön gösterip yönlendirme misyonu, holdingimizin bünyesindeki şirketlere her daim sunacağı bir değer olacaktır. Holding bünyesinde istihdam edilen profesyoneller, sürekli olarak işlerin kolaylaştırılmasına ve değer üretilmesine yönelik mesai harcayacaklardır.

Yönlendirme misyonumuzun en önemli parçalarından biri de kurumsal iletişimdir. Kurumsal İletişim departmanımız, Eroğlu Holding’in bir marka olarak tüm dünya çapında tanınması, çalışanlarımız, müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve kamuoyu nezdinde, değerleri, vizyonu ve misyonuyla en iyi şekilde temsil edilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Eroğlu Holding kurum kimliğinin oluşturulması, holding bünyesindeki şirketlerin kimliklerinin bu kimliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesi, holding tanıtım filmi, web sitesi ve kurumsal iletişim yayını hazırlanması gibi faaliyetlerle çalışmalarına başlayan Kurumsal İletişim departmanımızın, Eroğlu Holding ve tüm şirketlerimiz için iletişim alanında önemli yenilikleri gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Denetleme ve Yedekleme

Holdingimizin misyonunda yer alan diğer önemli başlıklardan ikisi de denetleme ve yedeklemedir. Bu hususlar, şirketimizin sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu misyon çerçevesinde holding denetleme alanında sektörel bazda uzmanlaşma yoluna gidilmiş, Denetim Departmanı’na bilgi sistemleri denetimi altyapısını kurma görevi de verilmiştir.

İnsan Kaynağının Verimli Kullanımı

İnsan kaynakları departmanının kullandığı Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi ile, tüm çalışanların fonksiyonel ve davranışsal yetkinlikleri kayıt altına alınmaya başlanmıştır. “Yetkinlik Bazlı Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi” ile dünya çapındaki tüm çalışan atamalarımız, merkezi olarak kontrol altında olacak, şirket içi atamalar da kolaylıkla yerine getirilebilecektir. Şirketleri var edenler içlerindeki insanlardır. Bunun bilinciyle; misyon faaliyetleri ile grup şirketleri arasında, insan odaklı birliği ve sinerjiyi yakalamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı duyuyor, atalarımızdan miras aldığımız dünyayı, çocuklarımıza daha temiz bir şekilde bırakabilmek için attığımız her adımın hesabını yapıyoruz. Markalar yaratmanın ötesinde, tüm insanlık için sürdürülebilir mutluluklar var etmenin peşinde koşuyoruz. Eroğlu Holding olarak, marka odaklı kendimizi ifade etme biçimimiz, evrensel insani değerlere duyarlı söylem ve aksiyonlarımızla; uluslararası bir bilgi ve yönetim merkezi olma vizyonuyla yola çıktık. Bunu hep birlikte başaracağız.