KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

Eroğlu Holding; Global düşünce yapısına sahip, çevre kaynaklarına saygılı, toplum bilinci yüksek, bilimsellik ve kaliteye hakim ve insanı ön planda tutan yapısı ile “Global İnsan Kaynakları Politikası”nı belirlemektedir.

Global İnsan Kaynakları Politikalarımız;

·         Bağlı tüm şirketlerimizi vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda geleceğe taşıyacak en önemli kaynak “İNSAN” dır.

·         Yatırım yapılacak doğru insanı seçmek, verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak ortamı yaratmak, yetkinliklerini geliştirerek performansını arttırmak, eğitimlerle gelişimini sağlamak, kariyer yolunu çizmek, yedekleyerek geleceğimize yön vermek için gerekli olan Global İnsan Kaynakları sistemlerini kurmak.

·         Başlattığımız bu çalışmalara, değişik uluslara mensup tüm çalışanlarımızın verdiği gücü de katarak, globalleşen iş dünyasına öncülük etmektir.

Seçme Yerleştirme Süreci ve Başvurularınız

·         Seçme yerleştirme sürecimiz, kurum kültürü ve hedefleri çerçevesinde pozisyona en uygun adayı Eroğlu Holding bünyesine kazandırmayı hedefler.

·         Kariyer.net üzerinden verilen ilanlara gelen başvurular ve farklı kaynaklardan bize ulaşan aday başvuruları uzman ekibimiz tarafından incelenerek bölüm yöneticisi ile paylaşılmaktadır. Yöneticilerimizin uygun bulduğu adaylarla “Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sürecimiz” çerçevesinde irtibata geçilir.

·         Seçme ve yerleştirme sürecimizde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre mülakat süreci organize edilerek,  pozisyon ihtiyaçlarına göre  “Değerlendirme Merkezi” çalışmaları uygulanır. Çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları yetkinliklerimiz çerçevesinde gözlemlenir.

·         Yetkinlik bazlı değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır.

·         Tüm süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.

Eğitim ve Gelişim Süreci

·         Eroğlu Holding’de şirketlerimizin hedeflerine paralel olarak, çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, değişime uyum sağlayabilmesi ve gelecekteki yönetici kaynağımızın yetiştirilebilmesi için çeşitli eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir.

·         Yatırım yapılacak en önemli kaynak olan insan kaynağımızın, yetkinliklerini arttırmak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hedeflerimizin gerçekleşmesinde en önemli destekleyici gücümüz olacaktır.

Performans Yönetim Süreci

·         Performans yönetimi, çalışanların performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve performansın gelişimini sağlayacak alanların tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

·         Performans değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması ve yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda kişinin kariyer yolunu destekleyen gelişim hedeflerinin tanımlanması ile çalışana özgü kariyer gelişim programlarının belirlenmesi açısından önemlidir.

·         Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri “Performans Değerlendirme” sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.

Kariyer Planlama Süreci

·         Holding vizyon, misyon ve değerlerini benimsemiş hedefler doğrultusunda yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın üst pozisyonlara getirilmelerinin planlanması en önemli görevlerimizdendir.

·         Çalışanların terfi edebilmesi için şirketin ihtiyaçları doğrultusunda terfi edeceği kadronun boş olması, yükseleceği görevin gerektirdiği davranışsal ve fonksiyonel yetkinliklere sahip olması ve yüksek performans göstermesi ön koşullarına bağlıdır.

Ücret Yönetim Süreci

Eroğlu Holding ücret sistemi, iş değerlemesi sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ücret sisteminin yapılandırılması sırasında temel olarak adil, rekabetçi, yüksek performansı ödüllendirici olması ve ülke genel ücret seviyeleri ile ilişki içinde bulunması esas alınmıştır.

BAŞVURU

EROĞLU’NDA ÇALIŞMAK İÇİN,